نویسنده = مهرآذین، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تاخیر اعلان سود و مدیریت سود

دوره 7، شماره 28، زمستان 1388، صفحه 115-141

10.22054/qjma.2010.6948

علیرضا مهرآذین