نویسنده = شریعت پناهی، سیدمجید
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ارائه صورت های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود

دوره 7، شماره 26، تابستان 1388، صفحه 1-36

10.22054/qjma.2009.6930

سیدمجید شریعت پناهی