نویسنده = محمدی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل زمانی و اقتصادی مؤثر بر رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی

دوره 15، شماره 60، زمستان 1397، صفحه 33-59

10.22054/qjma.2019.9951

غلامرضا کردستانی؛ جواد رضا زاده؛ وحید محمدی