نویسنده = جعفری، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. رتبه بندی بانک های ایرانی بر اساس توان مالی

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 25-50

10.22054/qjma.2018.8268

محمد جواد سلیمی؛ جعفر باباجانی؛ ابوالفضل جعفری