نویسنده = مسافری راد، فراز
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در صنعت بیمه

دوره 8، شماره 32، زمستان 1389، صفحه 121-140

سعید صحت؛ فراز مسافری راد؛ سید مجید شریعت پناهی