نویسنده = ابراهیمی درده، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. عدم اطمینان محیطی و استفاده مدیران از اقلام تعهدی اختیاری

دوره 8، شماره 32، زمستان 1389، صفحه 103-119

مهدی سدیدی؛ سجاد ابراهیمی درده