نویسنده = عثمانی، محمدقسیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توانایی مولفه های جریان وجه نقدی عملیاتی در پیش بینی سودهای آتی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1389، صفحه 77-100

محمدقسیم عثمانی؛ محمد حسین نامدار