نویسنده = مجتهدزاده، ویدا
تعداد مقالات: 1
1. اثر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورتهای مالی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1389، صفحه 33-60

ویدا مجتهدزاده؛ سمانه صادقی عسکری