نویسنده = صالحی راد، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. رابطه محافظه کاری با خطر ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1389، صفحه 127-149

نظام الدین رحیمیان؛ معصومه صالحی راد؛ حمید محمدی