نویسنده = محرومی، رامین
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری محافظه کارانه و غیرمحافظه کارانه

دوره 8، شماره 30، تابستان 1389، صفحه 79-98

احمد خدامی پور؛ رامین محرومی