نویسنده = سلیمی، محمد جواد
تعداد مقالات: 2
1. رتبه بندی بانک های ایرانی بر اساس توان مالی

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 25-50

10.22054/qjma.2018.8268

محمد جواد سلیمی؛ جعفر باباجانی؛ ابوالفضل جعفری


2. مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1389، صفحه 1-35

یحیی حساس یگانه؛ محمد جواد سلیمی