نویسنده = طرینی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه تطابق درآمد و هزینه با نوسان پذیری و پایداری سود

دوره 8، شماره 29، بهار 1389، صفحه 155-170

حسین کاظمی؛ مصطفی طرینی