نویسنده = محمودی، علی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه سرمایه گذاران نهادی با کیفیت سود

دوره 8، شماره 29، بهار 1389، صفحه 115-137

سید حسین سجادی؛ رضا تاکر؛ علی محمودی