نویسنده = نادی قمی، ولی اله
تعداد مقالات: 1
1. چارچوب رابطه رفتار اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران با بازده سهام

دوره 7، شماره 25، بهار 1388، صفحه 53-85

محسن خوش طینت؛ ولی اله نادی قمی