نویسنده = راهداریان، آذر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عوامل موثر بر قضاوت حسابرسان و تعیین درجه اهمیت آن در کشف تحریف صورتهای مالی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1387، صفحه 117-146

ابراهیم وحیدی الیزیی؛ آذر راهداریان