نویسنده = برهانی، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. سودمندی اطلاعات سودهای تقسیمی درباره سودهای آتی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1387، صفحه 67-88

فرخ برزیده؛ سید محمد برهانی