نویسنده = ذوالفقاری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 23، پاییز 1387، صفحه 43-65

محمد حسین ستایش؛ مصطفی کاظم نژاد؛ مهدی ذوالفقاری