نویسنده = مقصود، حسین
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص بازدهی نقدی و قیمت سهام

دوره 6، شماره 22، تابستان 1387، صفحه 119-137

محمود البرزی؛ احمد یقوب نژاد؛ حسین مقصود