نویسنده = مکی، شلیر
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد بلندمدت عرضه های اولیه سهام در ایران: آزمون تجربی برخی از عوامل مرتبط

دوره 6، شماره 22، تابستان 1387، صفحه 73-96

سید حسین علوی طبری؛ علی رحمانی؛ شلیر مکی