نویسنده = حیدری، رسول
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر انتخاب داوطلبانه حسابرس

دوره 6، شماره 22، تابستان 1387، صفحه 23-45

یحیی حساس یگانه؛ رسول حیدری