نویسنده = مدرس، احمد
تعداد مقالات: 2
1. رابطه نظام راهبری شرکتی با ارزش شرکت

دوره 6، شماره 23، پاییز 1387، صفحه 89-106

احمد مدرس؛ مریم فعلی