نویسنده = خالق، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. شفافیت شرکتی در ایران و عوامل موثر بر آن

دوره 6، شماره 21، بهار 1387، صفحه 31-60

حمید خالقی مقدم؛ علیرضا خالق