نویسنده = طالبیان، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت گزارش مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه

دوره 6، شماره 21، بهار 1387، صفحه 1-30

محمد عرب مازار یزدی؛ سید محمد طالبیان