نویسنده = زارعی مروج، کمال
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر تغییر حسابرسان در شرکتهای ایرانی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1386، صفحه 89-105

جواد رضازاده؛ کمال زارعی مروج