نویسنده = عرب احمدی، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر تصمیم پذیرش صاحبکار در موسسات حسابرسی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1386، صفحه 93-114

یحیی حساس یگانه؛ علی اصغر عرب احمدی