نویسنده = اکبری، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی متغیرهای موثر بر اعتبار پیش بینی سود توسط مدیریت

دوره 5، شماره 19، پاییز 1386، صفحه 21-49

محسن خوش طینت؛ مرتضی اکبری