نویسنده = دهقان فر، دلشاد
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1386، صفحه 123-146

سید حسین سجادی؛ حسن فرازمند؛ محسن دستگیر؛ دلشاد دهقان فر