نویسنده = جباری، حسن
تعداد مقالات: 1
1. نقش پاسخگویی در کیفیت قضاوت حسابرسان

دوره 5، شماره 18، تابستان 1386، صفحه 105-122

حسین اعتمادی؛ حسن جباری