نویسنده = رسائیان، امیر
تعداد مقالات: 2
2. بررسی رابطه نسبت های سودآوری و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1386، صفحه 59-80

ساسان مهرانی؛ امیر رسائیان