نویسنده = بستانیان، جواد
تعداد مقالات: 1
1. قضاوت حرفه ای در حسابرسی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1386، صفحه 25-57

محسن خوش طینت؛ جواد بستانیان