نویسنده = مرادمند، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد اجرای ماده 272 قانون مالیتهای مستقیم (مصوب 27/11/1380)

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 105-128

جعفر باباجانی؛ محمدجواد مرادمند