نویسنده = فلاح جوشقانی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر اهرم مالی برضریب واکنش سود

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 1-25

محسن خوش طینت؛ حامد فلاح جوشقانی