نویسنده = براری نوکاشتی، صغری
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر اندازه شرکت بر محتوای اطلاعاتی اعلام سود

دوره 4، شماره 16، زمستان 1385، صفحه 1-18

محسن خوش طینت؛ صغری براری نوکاشتی