نویسنده = افشار جهانشاهی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت ایجاد کمیته ی حسابرسی صاحبکار

دوره 4، شماره 15، پاییز 1385، صفحه 65-86

سید حسین سجادی؛ محسن دستگیر؛ مجتبی افشار جهانشاهی