نویسنده = احمدی زاد، سعید
تعداد مقالات: 1
1. آگاهی حسابرسان از استانداردهای حسابرسی مصوب سازمان حسابرسی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1385، صفحه 43-63

فرخ برزیده؛ سعید احمدی زاد