نویسنده = تقی نتاج ملکشاه، غلامحسن
تعداد مقالات: 1
1. رابطه گزارش کنترلهای داخلی با تصمیم گیری استفاده کنندگان

دوره 4، شماره 14، تابستان 1385، صفحه 133-176

یحیی حساس یگانه؛ غلامحسن تقی نتاج ملکشاه