نویسنده = سلیم، فرشاد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 13، بهار 1385، صفحه 156-184

محمد رضا ساربانها؛ محمد حسین قائمی؛ فرشاد سلیم