نویسنده = سهمانی اصل، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. متغیرهای اقتصادی و حسابداری موثر بر ضریب P/E (قیمت بر سود)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1384، صفحه 57-81

حمید خالقی مقدم؛ محمدعلی سهمانی اصل