نویسنده = اسماعیلی، شاهپور
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام

دوره 3، شماره 12، زمستان 1384، صفحه 27-56

محسن خوش طینت؛ شاهپور اسماعیلی