نویسنده = قاسمی، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت با سری های زمانی باکس-جنکینز

دوره 3، شماره 11، پاییز 1384، صفحه 209-225

سید مجید شریعت پناهی؛ قاسم قاسمی