نویسنده = بهرامیان، محمود
تعداد مقالات: 1
1. میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکتها در عرضه اولیه

دوره 3، شماره 10، تابستان 1384، صفحه 1-28

حمید خالقی مقدم؛ محمود بهرامیان