نویسنده = منصورفر، غلامرضا
تعداد مقالات: 3
2. فرضیة سیاسی و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 53، بهار 1396، صفحه 113-142

غلامرضا منصورفر؛ بهمن قادری؛ فاطمه دانشیار


3. اثر خصوصیات شرکتی بر سطح افشاء شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1389، صفحه 141-168

حمزه دیدار؛ غلامرضا منصورفر؛ هیوا خجسته