نویسنده = زارعی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی تجربی پیرامون روش های تحلیلی آماری در حسابرسی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1383، صفحه 97-122

غلامرضا اسلامی بیگدلی؛ حسین زارعی