نویسنده = بادآور نهندی، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک

دوره 2، شماره 7، پاییز 1383، صفحه 77-96

سید مجید شریعت پناهی؛ یوسف بادآور نهندی