نویسنده = آزاد، محمد
تعداد مقالات: 1
1. محتوای اطلاعاتی پیش بینی سود شرکتها

دوره 2، شماره 7، پاییز 1383، صفحه 33-54

حمید خالقی مقدم؛ محمد آزاد