نویسنده = رجبی، روح اله
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر قدرت حرفه ای حسابرسی مستقل

دوره 2، شماره 8، زمستان 1383، صفحه 55-86

یحیی حساس یگانه؛ روح اله رجبی