نویسنده = مدنی، سید محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر گزارش حسابرسی مستقل در تصمیم گیری اعتباردهندگان (بانکهای ایران)

دوره 2، شماره 6، تابستان 1383، صفحه 113-127

یحیی حساس یگانه؛ سید محمد حسین مدنی