نویسنده = شریعت پناهی، مجید
تعداد مقالات: 4
2. ارائه مدلی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکتهای ایرانی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1385، صفحه 19-41

مجید شریعت پناهی؛ محسن سهرابی عراقی