نویسنده = روحی، پژمان
تعداد مقالات: 1
1. آگاهی حسابرسان از استاندارهای حسابرسی صادره توسط سازمان حسابرسی

دوره 2، شماره 5، بهار 1383، صفحه 157-169

یحیی حساس یگانه؛ پژمان روحی