نویسنده = نیکبخت، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اهمیت شاخص های تقلب بالقوه مالی

دوره 2، شماره 5، بهار 1383، صفحه 61-94

محمد رضا نیکبخت؛ محمد جواد شیخ